Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény pályázatot hirdet

esetmenedzser munkakör betöltésére


Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján
pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
esetmenedzser
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2019. augusztus 29-ig tartó, közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 79.

A beosztáshoz tartozó, lényeges feladatok:
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézménynél esetmenedzseri feladatok, általános családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú iskolai végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

  • legalább 2 év gyermekjóléti szakmai gyakorlat

 

Pályázat részeként benyújtandó okiratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
  • szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2017. október 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázat benyújtásának módja, rendje:

  • postai úton a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény címére történő megküldéssel (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 79.)
  • személyesen: Deményi Ernő igazgatónál, 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 79.


A pályázat elbírálásának határideje:
2017. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  • www.kozigallas.gov.hu
  •  www.kiskunmajsa.hu


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2017. szeptember 30.


Vissza