Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény pályázatot hirdet

2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltéséreKiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Csodavilág Mini Bölcsőde 2 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Iskola utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bölcsődei keretek között, családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése-gondozása a hatályos módszertani elvek alapján. Fejlesztő tevékenységek végzése, foglalkozások vezetése, mely hozzájárul a gyermek fizikai, mentális és szociális fejlődéséhez. Adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Emelt szintű szakképesítés, Emelt szintű szakképesítés, OKJ-s csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Bölcsődei ellátás területés szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A végzettséget igazoló okirat, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deményi Ernő nyújt, a 06-70-4502253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kiskunmajsa város honlapja - 2020. szeptember 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkaszerződés megkötése a foglalkoztatáshoz szükséges fenntartói fedezetbiztosítás után történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.