Pályázati felhívás

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.) intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás feladatainak ellátására.Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §, valamint 7. § alapján pályázatot ír ki Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó

 

a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár

(6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.)

intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás

 

feladatainak ellátására.


Az intézményvezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás 1 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A megbízás feltétele:

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Bérezés és egyéb juttatások:
A vezető bérezése a hatályos jogszabályok és a munkáltatói döntésen alapuló esetleges kiegészítések figyelembevételével az intézményvezető megbízásakor a Képviselő-testület döntése alapján kerül megállapításra.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 30. napja 17.00, oly módon, hogy a pályázatnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. december 1.

A pályázat benyújtásának helye:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság, 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Patkós Zsolt polgármestertől
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82., tel: 77/481-144

A pályázat elbírálásának határideje:
A szakértelemmel rendelkező bizottság írásbeli véleményezését követően, a pályázat benyújtását követő első testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény rendelkezik arról, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jei hatállyal munkaviszonnyá alakul át, illetve, hogy 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.