Tájékoztató

Helyi iparűzési adóalanyok részéreA Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezési és Adó Osztálya tájékoztatja az adózókat, hogy a 2019. évi helyi iparűzési adóbevallás, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtási határidejét, valamint a 2019. évi adóelőleg és végleges fizetendő adó pozitív különbözetének megfizetési határidejét a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 2020. szeptember 30-ig meghosszabbította.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége, ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, függetlenül attól, hogy az adóbevallást Önök szeptember 15-e előtt, vagy után teljesítik.

A Törvény 33. §-ának (5) bekezdése alapján, ha az adózó az iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a Törvény 33. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor (azaz a naptári évvel azonos üzleti éves adózók esetében 2020. szeptember 15-én) az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni.

A törvényben említett „előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-összeg" a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első részletét időben megelőző előleg-összeg, ami nem más, mint az előző adóelőlegfizetési időszak második előleg-részlete. Ez a naptári évvel azonos üzleti éves adózó esetében a 2020. március 15-re bevallott összeggel kell, hogy megegyezzen.

Ha a vállalkozó az adóbevallását és adóelőleg-bevallását nem nyújtja be 2020. szeptember 15-ig, akkor esetében a Törvény 33. § (5) bekezdés szerinti előleget bevallott adóelőlegnek kell tekinteni. Ezért ezen előleg-összeg mérséklését lehet kérni annak esedékessége előtt. A 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallásának 2020. szeptember 15-ét követően való benyújtása esetén a 2020. szeptember 15-én fizetendő (esetében már elvileg megfizetett) első adóelőleg-összegként a 2020. március 15-én esedékes összeggel azonos összeget kell bevallania (a bevallásban feltüntetnie).

A fenti jogszabályból az is következik, hogy ha a naptári évvel egyező adóéves vállalkozó 2020. szeptember 15-ig benyújtja a 2019. adóévről szóló bevallását (és a 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallását), akkor neki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján és nem az előzőekben ismertetett szabályok szerint kell megállapítani és bevallani az adóelőleg összegét.

A fentiek természetesen irányadóak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozókra is, ha a 2020-ban induló előleg-fizetési időszakuk első előleg-fizetési esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.

Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja az iparűzési adóbevallás benyújtás megtételét indítani az önkormányzatunk felé: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Felhívjuk a figyelmet itt is arra, hogy az Elektronikus Önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.