Hirdetmény

36/2012., 37/2012., 38/2012., és 39/2012. számú rendelet megalkotásáról


 

Kiskunmajsa Város Jegyzőjétől

 

 

H I R D E T M É N Y

 


Értesítem a lakosságot, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 19-i ülésén megalkotta az alábbi rendeleteit:

 

36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól

 

37/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet
a vásárokról és piacokról szóló 12/2004. (VI.10.) rendelet módosításáról

 

38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 

39/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

A rendelet megtekinthető munkaidőben a Jegyző hivatali helyiségében és a Városi Könyvtárban (Kiskunmajsa, Fő u. 62.).

 

 

Kiskunmajsa, 2012. december 21.

 

 

 

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
j e g y z ő

 


Vissza