Hirdetmény

4/2013. számú önkormányzati határozat megalkotásáról


Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.

 

K i v o n a t

 

a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

/Kihagyva a kihagyandókat!/

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2013. (I.17.) határozata

Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

 

H a t á r o z a t

 

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító 378/2012. (XII. 20.) normatív határozata 1.) pontjának visszavonásával egyidejűleg 2013. január 1.-i hatállyal az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és normatív határozattal jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg  hatályon kívül helyezi a 329/2012. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratát.


2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési szerv módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának részére kapcsolódva a hiánypótlás teljesítéséhez.


Felelős: Abonyi Henrik Alpolgármester, Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens
Határidő
:
2013. január 29.

 

/Kihagyva a kihagyandókat!/

 

K.m.f.

 

 

Faludi Tamás s.k.                                        Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna s.k.

    polgármester                                                                     jegyző

 

Hitelesítők:          

                                       

Dósai Imre s.k.                                Farkas Zoltán s.k. képviselők

 

A kivonat hiteléül:

 

 

Hegedűsné Pintér Katalin előadó


Vissza