Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

Az Evectv. egyéni vállalkozói igazolványra vonatkozó rendelkezései hatálytalanná válnak 2020. január 1-jével, azaz megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány jogintézménye


Az Evectv. egyéni vállalkozói igazolványra vonatkozó rendelkezései hatálytalanná válnak 2020. január 1-jével, azaz megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány jogintézménye. Kizárólag a vállalkozói igazolvány kerül bevonásra, melynek kiváltása eddig sem volt kötelező. Ezen változás a vállalkozói tevékenységet és működést nem befolyásolja.

Minden 2019. december 31-ig kiállított, érvényes egyéni vállalkozói igazolvány a törvény erejénél fogva érvénytelenné válik 2020. január 1-jén, és ezen időponttól nem lesz lehetőség egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtására.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásából 2020. január 1-vel a nyilvántartást vezető szerv, azaz a Belügyminisztérium törli az egyéni vállalkozói igazolványok adatait.

Az egyéni vállalkozók érvénytelen igazolványaikat kötelesek leadni (postai úton vagy személyesen a járási (fővárosi kerületi) hivatalban) 2020. március 1-jéig. Ezt követően a le nem adott igazolványokat az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak határozattal kell visszavonnia.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Egyéni Vállalkozókat, hogy a vállalkozói igazolványukat lehetőleg mielőbb, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjenek leadni a Kiskunmajsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályán, ahol soron kívül átvesszük a 003. számú vezetői irodában/tárgyalóban.

 

dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető


Vissza