Pályázati felhívás

Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére


Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

Pályázat célja: Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatni, segíteni kívánja a tehetséges roma származású fiatalok továbbtanulását.

Pályázat jellege: a pályázat nyilvános, kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező roma származású fiatalokra terjed ki, akik magyar oktatási intézmény – általános iskola, szakközépiskola, illetve gimnázium, továbbá szakmunkásképző intézet – végzős tanulói.

Pályázaton való részvétel feltételei:

  • a pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik, továbbá
  • általános iskolai, szakközépiskolai illetve gimnáziumi, továbbá szakmunkásképző intézeti tanulmányokat folytat,
  • minden tantárgy tekintetében legalább elégséges eredményt teljesít,
  • roma származású és
  • kiskunmajsai lakóhellyel rendelkezik.

 

A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, bizonyítvány másolatot, a lakcímkártya fénymásolatát, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázó roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát. (A nyilatkozat csak a pályázat elbírálásához kerül felhasználásra!)

Pályázaton elnyerhető összeg: a támogatási összeg az elbírálás során kerül megállapításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, mely egy összegben - a sikeres pályázó részére -, pénztári kifizetéssel történik, a Képviselő-testület által meghirdetett időpontban. Aki a meghirdetett időpontban nem veszi át az összeget, az elveszti a támogatásra való jogosultságát.

Pályázati adatlap a Kiskunmajsa Város Rom Nemzetiségi Önkormányzat Közösségi Házban és a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 25-ös számú irodájában szerezhető be, illetve a www.kiskunmajsa.hu weboldalról tölthető le.

A pályázat benyújtásának / beérkezésének határideje:
2019. június 28. napja, 12:00 óra, a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 25-ös számú irodájába vagy a Balog Ödön Közösségi Ház (Kiskunmajsa, Fő u. 130) 2019. június 28. napja, 10:00 óra.

A pályázattal kapcsolatos további információ a +36 70/620-2300, a -36 20/457-2141 illetve a +36 70/540-7512-os telefonszámon kérhető.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, hagyja jóvá a fenti feltételek alapján 2019. július 17. napjáig.

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza