Karácsonyi csomag

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 12. §-a alapján karácsonyi csomag támogatásra jogosult:


 

 

 

 

 

 

 

 

- aki 62. életévét betöltötte és

  • jövedelemmel nem rendelkezik
  • társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátással vagy hozzátartozói nyugellátással rendelkezik vagy
  • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala által megállapított időskorúak járadékában vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban vagy ápolási díjban részesül,

- az a rokkantsági ellátásban részesülő személy, akit komplex minősítés során D vagy E kategóriába soroltak vagy I. II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban vagy
- aki rokkantsági járadékban részesül,

amennyiben saját jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft).

A támogatás iránti kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal portáján lehet benyújtani 2018. október 16. napjától 2018. november 15-ig, a határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza