Kiskunmajsa Város Polgármestere pályázatot hirdet

jegyzői állás betöltésére


A jegyző által ellátandó feladatok :

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


Pályázati feltételek :

 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • legalább két év közigazgatási gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • jogi, vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • Kinevezés estén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.
 • A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajzot, valamint a vezetői elképzeléseket,
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt,
 • nyilatkozatot arról vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást,
 • a közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolatát.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatot a polgármester bírálja el, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Polgármesteréhez kell eljuttatni zárt borítékban, a borítékon kérjük feltüntetni „Pályázat jegyzői munkakörre” / Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, 6120 Kiskunmajsa Fő. u. 82. Titkárság, személyesen vagy postai úton /

Érdeklődni: Ábrahám-Fúrús András Polgármesternél a fenti címen és a 06/30/9638887 telefonszámon lehet.


Vissza