Kiskunmajsa Város Jegyzője pályázatot hirdet

közszolgálati, jogi és koordinációs munkakörre


Ellátandó feladatok :

 • Közreműködik az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásában.
 • Előterjesztéseket és rendelet tervezeteteket készít a képviselő-testület és a bizottságok üléseire.
 • Jogi segítségnyújtás az önkormányzat által fenntartott intézmények, és az önkormányzat működése során.  
 • Szerződések előkészítése.
 • Társasházak törvényességi felügyelete.

 

Pályázati feltételek

 • Felsőoktatásban szerzett jogi, vagy közszolgálati szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Kinevezés estén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.
 • A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett, határozott időre, tartós távollét idejére, előreláthatólag 1,5 év időtartamra kerül kinevezésre.

 

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent

 • Közigazgatási szervnél, szerzett szakmai gyakorlat
 • Közigazgatási alap, vagy szakvizsga, illetve jogi szakvizsga megléte

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajzot,
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
 • amennyiben rendelkezik előnyt jelentő szakképzettséggel vagy gyakorlattal ennek tényét igazoló okirat másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt.
 • nyilatkozatot arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. március 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.
A pályázatot a jegyző bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Az állás betölthető 2018. április 3-tól

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Jegyzőjéhez kell eljuttatni. / Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa, 6120 Kiskunmajsa Fő. u. 82. /

Érdeklődni: Kiskunmajsa Város Jegyzőjénél a fenti címen és a 77/ 481-144 / 116-os mellék, vagy a 06/70 332-0143 telefonszámon lehet.


Vissza