Tisztelt üdülő-tulajdonosok

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. augusztus 1-től az üdülőterületen lévő ingatlanok tulajdonosainak is kötelezően igénybe kell venni a hulladékkezelési közszolgáltatást, a nem állandó lakos ingatlantulajdonosok esetében legalább a használati szezon idején


Ez azt jelenti, hogy a Közszolgáltatóval szerződést kell kötni és hulladékgyűjtő edényzetet kell vásárolni.

  • A szerződéskötéshez szükséges nyomtatványt (bejelentőlapot) letölthetik a www.fbhkft.hu internetes oldalról, illetve átvehetik ügyfélszolgálati irodáinkban (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7., 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.), valamint a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (volt Okmányiroda), melyet személyesen, postai úton, illetve e-mailben, a halasugyfel@fbhnpkft.hu címre is eljuttathatnak a Közszolgáltatóhoz.
  • A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edényzetben összegyűjtött és kihelyezett hulladékot szállítja el, amely szabványos edényzet kereskedelmi forgalomban megvásárolható.

 

Az üdülőterületen a használati szezon adott év április 1. napjától október 31. napjáig került meghatározásra.

A hulladékszállításért az alábbiak szerinti díj fizetendő ürítésenként:

liter

 

fogyasztói bruttó ár Ft/alkalom

60

 

199

70

 

234

80

 

267

110

 

367

120

 

400

 

A szolgáltatás az üdülőterületen egész évben biztosított az állandó lakosok részére, a fentieknek megfelelően.

  • A hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási díj jogosultja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.), mely társaság fogja a közszolgáltatási díjról szóló számlákat postai úton megküldeni a lakosok részére.

 

A változás a szállítás rendjét nem érinti, továbbra is hétfői napokon történik.

A Közszolgáltató az általános hulladékszállítás mellett a biológiailag lebomló hulladék díjmentes, a cég által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését is elvégzi.
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szervesanyag tartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig kérjük és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék) első gyűjtéséhez szükséges biológiailag lebomló zsákokat az igénybe vevők a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (volt Okmányiroda) vehetik át. A továbbiakban a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló zsákot a Közszolgáltató helyezi el az ingatlan előtt a biológiailag lebomló hulladék elszállításának alkalmával.

Az idei szezonban bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék, melyről külön tájékoztatót küldünk.

A fentieknek megfelelően tehát a Közszolgáltató az általános hulladékszállításon felül a biológiailag lebomló hulladék begyűjtését, valamint a házhoz menő lomtalanítás szolgáltatást is elvégzi, amelyek költségét a fizetendő közszolgáltatási díj tartalmazza.

A fenti szolgáltatásokat kizárólag azon ügyfelek vehetik igénybe, akik a közszolgáltatás igénybe vétele érdekében a bejelentést megtették a Közszolgáltató felé, valamint nem rendelkeznek díjhátralékkal.

A kiegészítő szolgáltatás szabályait, a gyűjtés tervezett menetrendjét külön tájékoztató levél tartalmazza.

A fentiekben meghatározott használati szezonon kívül keletkezett hulladék elszállításához a tulajdonosok a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán vehetik át az emblémával ellátott gyűjtőzsákot, amelynek díját az NHKV Zrt. számlázza ki, a kiállított átvételi elismervény alapján.

További kérdéseiket az alábbi elérhetőségen tehetik fel:

Kiskunhalasi ügyfélszolgálati iroda
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
Telefon: +36 77 400 063
Fax: +36 79 572 052
Email: halasugyfel@fbhnpkft.hu


Vissza