Pénzügyi Osztály


Gulyás Jánosné osztályvezető 

 • Gazdasági vezető (Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Intézmény, Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény, Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata testületi üléseinek előterjesztései, Roma Nemzetiségi Önkormányzat előterjesztéseinek ellenőrzése
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának „referense”
 • Pénzügyi Osztály folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzése

  Tel: 0677/481-144/129
  email: gulyasne@kiskunmajsa.hu

 

 

Halász Mónika

 • Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
  - költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
  - havi és negyedéves jelentések KGR rendszerben
  - adóhatósággal kapcsolatos bevallások
  - banki tételek kontírozása, könyvelése
  - szerződések nyilvántartása
  - havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
  - közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása elszámolása
  analitikus nyilvántartások
 • Pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok készítése, aktualizálása
 • Normatív állami támogatások igénylése, elszámolása

  Tel: 0677/481-144/134
  e-mail: halasz.monika@kiskunmajsa.hu

 

 

Kiss Istvánné

 • Városgazdálkodási Intézmény
  - költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
  - havi és negyedéves jelentések KGR rendszerben
  - közfoglalkoztatás banki alszámlák könyvelése
  - havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése (Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére is)
 • Költségvetési rendelet - módosítás

  Tel: 0677/481-144/112
  e-mail: kissistvanne@kiskunmajsa.hu

 

 

Baloghné Vékony Margit

 • étkezési jegyek készítése, kiosztása havonta
 • gyermekétkeztetés napi megrendelésének elkészítése, összesítése, leadása
 • gyermekétkeztetés napi nyilvántartásának vezetése – elektronikusan is – (Arany J. Ált. Iskola, Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, Ciróka Bölcsőde, EGYMI)
 • analitikus nyilvántartások vezetése (napi étkezők, normatív kedvezményben részesülők, hátralékosok)
 • étkezési térítési díj számlázása, beszedése
 • bölcsődei gondozási díj számlázása, beszedése
 • hátralékosok kezelése
 • vásárolt szolgáltatás számláinak nyilvántartás szerinti ellenőrzése
 • adatszolgáltatás normatív állami támogatás igényléséhez

  Tel: 0677/481-144/134
  e-mail: margobalogh@kiskunmajsa.hu

 

 

Lehóczki István

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata és szervei vonatkozásában
  - Vagyonkataszter vezetése
  - Vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok
  - Vagyonrendelet módosítás mellékleteinek előkészítése
  - Közreműködés az éves beszámoló elkészítésében a vagyonelemek tekintetében
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tekintetében
  - Vagyonnyilvántartás vezetése
  - Leltározás, selejtezés
  - Beruházási statisztikai jelentések elkészítése
  - Feladások elkészítése, egyeztetések elvégzése, negyedéves zárási feladatok vagyon tekintetében
  - Analitikus nyilvántartások vezetése (bélyegző, kulcs, könyv, munkaruha, védőszemüveg)

  Tel: 0677/481-144/105
  e-mail: istvan.lehoczki@kiskunmajsa.hu

 

 

Tóth Erzsébet

 • Városgazdálkodási Intézménynél
  - szerződések nyilvántartása
  - számlázások
  - ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
  - lakásgazdálkodás analitikus nyilvántartása
  - banki és pénztári tételek kontírozása, könyvelése
  - házipénztári feladatok ellátása
 • Nem rendszeres kifizetések számfejtése az Önkormányzatnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szernél, valamint a Roma Önkormányzatnál

  Tel: 0677/481-144/106
  e-mail: tothzsoka@kiskunmajsa.hu

 

 

Takács Ibolya

 • Házipénztári feladatok ellátása (Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény)
 • Valutapénztári feladatok ellátása (Kiskunmajsa Város Önkormányzata)
 • Üzemanyag elszámolás ellenőrzése (Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár; Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
 • Segélyekhez kapcsolódó ÖNEGM rendszer figyelése, kezelése

  Tel: 0677/481-144/112 (pénzügy)
        0677/481-144/128 (pénztár)
  e-mail: penzugy@kiskunmajsa.huTímárné Szűcs Ilona

 • Házipénztárak könyvelése és annak ellenőrzése Kiskunmjasa Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervnél
 • Pénztárellenőri feladatok ellátása

  Tel: 0677/481-144/104
  e-mail: gazdalkodas@kiskunmajsa.hu

 

 

Cseh Nóra

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
 • Költségvetési rendelet módosításhoz előirányzat módosítások, átcsoportosítások előkészítése
 • Képviselő-testületi előterjesztésekhez pénzügyi adatok, információk szolgáltatása
 • Analitikus nyilvántartások vezetése, pályázatok elkülönített pénzügyi nyilvántartásának készítése, felügyelete ellenőrzése

  Tel: 0677/481-144/119
  e-mail: csehnora@kiskunmajsa.hu

 

 

Vízi Jánosné

 •  Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
  - költségvetés, gazdálkodás, beszámolás (személyi juttatások nélkül)
  - havi és negyedéves jelentések KGR rendszerben
  - banki tételek kontírozása, könyvelése
  - szerződés nyilvántartás
  - ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  - költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
  - havi és negyedéves jelentések KGR rendszerben
  - banki, pénztári tételek kontírozása, könyvelése
  - képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek elkészítése
  - pályázatok pénzügyi elszámolása
  - szerződés nyilvántartás
  - adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • Számlavezető pénzintézettel kapcsolatos ügyintézés
 • OTP ás MÁK elektra banki utalások
 • Törzskönyvi nyilvántartások vezetése
 • Alapító okiratok kezelése
 • Közfoglalkoztatás támogatás elszámolása (Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Intézmény, Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
 • Védőnői Szolgálatnál változás esetén működési engedély módosítás és a Nemzeti Egészségbiztosítási  Alapkezelőnél a változás bejelentése

  Tel: 0677/481-144/105
  e-mail: vizine@kiskunmajsa.hu

 

 

Magyar Brigitta

 • Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár
  - költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
  - havi és negyedéves jelentések KGR rendszerben
  - ÁFA és egyéb adóhatóssággal kapcsolatos bevallások
  - banki tételek kontírozása, könyvelése
  - számlázás
  - szerződések nyilvántartása
  - havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
  - közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, elszámolása
 • Cafeteria juttatással kapcsolatos feladatok (valamennyi szerv részére)
 • Átadott pénzeszközök elszámolásainak ellenőrzése és részvétel az ezzel kapcsolatos előterjesztés elkészítésében

  Tel: 0677/481-144/112
  e-mail: magyar.brigi@kiskunmajsa.hu


 

Tóth Enikő

 • Kiskunmajsai Napsugár Óvoda
  - költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
  - havi és negyedéves jelentések KGR rendszerben
  - ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
  - banki tételek kontírozása, könyvelése
  - számlázás
  - szerződések nyilvántartása
  - havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
  - közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, elszámolása
 • Városi gyermekétkeztetés könyvelése

  Tel: 0677/481-144/105
  e-mail: totheniko@kiskunmajsa.hu

 
Benedek Nóra
 • Energia felhasználások nyilvántartása felhasználó helyenként valamennyi szerv részére
 • Készletek analitikus nyilvántartása, könyvelése (Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és Városgazdálkodási Intézmény részére)
 • Immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartása, könyvelése (Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal kivételével valamennyi szerv vonatkozásában)
 • Analitikus nyilvántartások vezetése (kulcsnyilvántartás Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal kivételével minden szervre, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása valamennyi szerv részére)

  Tel: 0677/481-144/126
  e-mail: benedek.nora@kiskunmajsa.hu
 

 

 
Hachbold Lilla
 
Tel: 0677/481-144/106
e-mail: hachboldlilla@kiskunmajsa.hu
 
 

Vissza